شرکت فناوران صنعت آسمان

اسم نمایندگی فعال:

فناوران صنعت آسمان

مدیرعامل:

جناب مهندس شکوفان

آدرس نمایندگی:

اهواز، …

شماره تماس:

0961215651

آدرس شبکه های اجتماعی:

اینستاگرام:

تلگرام:

حوزه فعالیت های واحد

  • شرکت دانش بنیان فناوران صنعت آسمان

  •  نماینده اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

  • عضو پارک علم و فناوری

  • تصویر برداری ، بازرسی و گشت هوایی

  • نقشه برداری هوایی و سنجش از دور

  • انالیز کشاورزی و سم پاشی هوایی