بازرسی تخصصی پهپاد از پتروشیمی ها و پالایشگاه ها

با آخرین فن آوری های بازرسی پهپادهای بدون سرنشین برای بازرسی تجهیزات و تشخیص پدیده های مخرب برای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی قابل اجرا می باشد. تکنولوژی های مدرن و بروز این امکان را فراهم می آورد تا راه حل های بصری، حرارتی و محتوای هوایی راهگشای صنایع بالادستی باشد.

نرم افزار بازرسی های قدرتمندی همچون FSP lightMAP که بر روی ایستگاه های زمینی بارگزاری می گردد، به طور خودکار داده های پهپاد خود را سازماندهی و تجزیه و تحلیل می کند تا بینش های بهتر و سریعتری در مورد مشکلات بالقوه ارائه کند. داده ها را می توان از طریق مدل های ابر نقطه ای 3D که زمینه و مکان را فراهم می کنند مورد بررسی مستمر قرار داد که این امکان باعث می گردد تا کارشناسان بتوانند به راحتی و با دقتی بیمانند در خصوص مشکلات و یا طرح های فنی خود بهترین فرآیند را انتخاب کنند و زمان های توقف را به حاقل برسانند.

میانگین صرفه جویی در زمان
میانگین صرفه جویی در هزینه

کاهش توقف های واحد با فناوری پهپادهای بازرسی

بازرسی زنده

بازرسی هوایی از ساختاری و شرایط حرارتی پالایشگاه ها و واحدهای فرآیندی بدون نیاز به توقف واحد.

تشخیص ناهنجاری ها

بازرسی UAV و نگهداری پیشگیرانه زیربناهای پتروشیمی، نفت و گاز برای خوردگی، نشت و سایر ناهنجاری ها.

نرم افزار بازرسی غربالگری مبتنی بر AI

نرم افزار بازرسی هواپیماهای بدون سرنشین برای ارزیابی و اندازه گیری ریسک ها در یک بسته دارایی بصری داده برخط.

بهبود ایمنی

بهبود ایمنی کارکنان با کمک به بازرسان و کارکنان تا دور از مناطق بازرسی خطرناک فعالیت نمایند.

بازرسی تانک های پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و انبارهای هیدروکربوری

ایستگاه زمینی همزمان تصویر و تصاویر گرمایی را جمع آوری و عرضه می کند. مهندسین و بازرسان می توانند به راحتی به صورت برخط بازرسی از مخازن را انجام دهند.

شناسایی مسائل مانند انباشت آب، رنگ پریدگی های حاصل از تابش شدید نور خورشید و مناطق حساس به زنگ زدگی و خوردگی است که نمی تواند توسط چشم انسان دیده شود.

بازرسی ویژه ای از مخازن در دوره های ماهانه، سالانه یا پنج ساله مورد نیاز است. در کمتر از یک روز، می توانیم داده های بازرسی هواپیماهای بدون سرنشین را از کل مزرعه مخزن جمع آوری کرد.

مشعل های فلر و بازرسی های دودکش

دیگر نیازی به طناب و داربست  برای شناسایی ترک و ناهنجاری ها نیست.

قبل از اینکه خدمه کار تعمیر و نگهداری را انجام دهند، تمامیت ایمنی نرده ها و پله ها را در دودکش ها، مشعل ها و تانک ها بررسی کنید.

با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته ای همچون FSP LightMAP، بازرسان پالایشگاه و کارشناسان امر می توانند ماهیت داده های زنده ی پهپاد بازرسی را قبل از جابجایی بررسی کنند. این به آنها اجازه می دهد که شرایط و نحوه بازرسی هوایی را تعیین کرده و اطمینان حاصل کنند که قسمت های صحیح و تجهیزات مورد نیاز تعمیرات را قبل از توقف واحد لیست و تهیه نمایند و برنامه ریزی دقیقی را در زمانبندی انجام پروژه اعمال کنند.

نظارت بر خط لوله نفت و گاز

خدمات بازرسی هواپیماهای بدون سرنشین به مهندسان نفت و گاز کمک می کند شاخص های زنگ زدگی و خوردگی را در اطراف محدوده یک خط لوله جدا کنند.

مهندسان بازرسی می توانند از سیستم های تصویربرداری حرارتی و تحلیلی داده ها برای تشخیص توزیع گاز طبیعی از طریق یک سیستم لوله کشی استفاده کنند.

پیتینگ را می توان از داده های هواپیما در FSP LightMAP شناسایی کرد. خدمه بازرسی NDT می تواند آزمایشات مربوط به عمق پیت و وضعیت خط لوله را به صورت آنلاین انجام دهند و بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند.